hirosima (anonymous) doubts approved

sir magnetic field lines north se south ki taraf hi jati hai yeah hum kis basis par bol skte hai